Laureáti Ceny ÚDK

Cenu Ústavu dejín kresťanstva za
Najvýznamnejšie dielo historickej literatúry

doteraz získali

2008
Dr. Ladislav Suško: Das Deutsche Reich und die Slowakische Republik. Bratislava : LÚČ 2008. Cena bola udelená 26. októbra 2009.

2009
J. E. Prof. Viliam Judák, PhD., Doc. RNDr. Štefan Poláčik, Csc.: Katalóg patricínií na Slovensku. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 2009. Cena bola udelená 10. novembra 2010.

2011
PhDr. Milan Vároš: Osudy umeleckých diel a ich tvorcov. Turčiansky Svätý Martin : Matica slovenská 2011. Cena bola udelená 14. marca 2013.

2012
Prof. Emília Hrabovec, PhD.: Slovensko a Svätá stolica 1918 – 1927 vo svetle vatikánskych prameňov. Bratislava : Univerzita Komenského 2012. Cena bola udelená 14. marca 2013.

2013
Kardinál Walter Brandmüller, Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev. Bratislava : Libri historiae Slovaciae 2013. Cena udelená 10. októbra 2013.

2014
Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD.: Fortes in fide : Skúsenosť a odkaz tajnej kňazskej formácie na Slovensku v rokoch 1969 – 1989. Trnava : Dobrá kniha 2014. Cena udelená 19. októbra 2015.

2016
J. E. Prof. Viliam Judák: Boží priatelia, Slovenské martyrológium. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. Cena bola udelená 15. septembra 2017.

2019
JUDr. Michal Malatinský, PhD.: Pred súdom národa? Bratislava : Poscriptum, 2019. Cena bola udelená 20. januára 2020.