Linea recta brevissima

Séria krátkych štúdií ÚDK

vychádza v spolupráci s vydavateľstvom Lúč

1. Odkedy sme Slováci?
2. Polemický pohľad na dejiny Katolíckej cirkvi – František Vnuk
3. Kedy sme vstúpili do dejín?
4. Nacionalizmus alebo národné povedomie?
5. Priblížiť sa k pravde Kritický pohľad na Stanovisko Historického ústavu SAV k mojej knihe Dejiny Slovenska a Slovákov
6. Moravskí Slováci a cyrilo-metodovské dedičstvo
7. Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov
8. Slovenská republika a jej vzťah k Svätej stolici (1939 –1940)
9. Slobodní murári včera a dnes
10. T. G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom
11. Čo ohrozuje našu štátnosť?
12. Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom
13. Židia zo Slovenska
14. Slováci a Sedembolestná
15. Jozef Tiso a Židia
16. Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi
17. Vedecký chodník k Bohu – Július Krempaský
18. Démonizmus v živote a literatúre – Ján Ch. Korec
19. Slovenský národný odpor proti nacizmu
20. Slovenská republika 1939 – 1945 – Hans Keller
21. Zločin vo fundamente – Konštantín Čulen
22. Slovenské dejiny a ich historiografia
23. Národná identita a jej historický profil v slovenskej spoločnosti
24. Ohrozenie kresťanstva v súčasnej politickej situácii
25. Súčasná slovenská historiografi
26. Ferdinand Ďurčanský a jeho vzťah k Hitlerovmu Nemecku
27. O pôvode a dejoch Slovákov
28. Osudné dni marca 1939 – Július Stano
29. Slovenská štátnosť v dejinách a dnes
30. Dvadsať rokov Slovenskej republiky
31. Priblížiť sa k pravde Ideologické tézy a historické fakty, (štvrté doplnené vydanie)
32. Slovenská politika 1938 – 1939 vo svetle Tisovej náuky o štáte
33. Sv. Konštantín a Metod Dielo a dedičstvo u Slovákov
34. Jozef Tiso a Vatikán 1918 – 1927
35. Andrej Hlinka a slovenskí katolíci očami Svätej stolice 1918 – 1927 – Emília Hrabovec
36. Slovenská republika 1939 – 1945 Vznik a trvanie prvého slovenského štátu 20. storočia
37. Sv. Ján Bosco na Slovensku
38. Židia na Slovensku v rokoch 1938 – 1948 : k otázke budúceho pokojného spolunažívania. – František Vnuk
39. Hlinkova slovenská ľudová strana
40. Slobodní murári včera a dnes
41. Islam a kresťanstvo – Davide Righi
42. Kríž vo svetle pravdy (2. vydanie) – Ján Chryzostom Korec
43. Kríza Európy očami Jána Pavla II. a Benedikta XVI. – Emília Hrabovec
44. 40 rokov Slovenskej cirkevnej provincie – Ján Košiar
45. Milan Stanislav Ďurica. Muž, ktorý vrátil Slovákom ich národné dejiny – Jozef M. Rydlo
46. Dr. Jozef Tiso – prvý prezident Slovenskej republiky – František Vnuk
47. Michal Bubnič – rožňavský biskup a mučeník (1877 – 1945) – Martin Lacko
48. Pavol Hnilica a slovensky exil – Jozef M. Rydlo
49. Osudy „otca modernej slovenčiny“ Henricha Bartka v dobrovoľnom vyhnanstve – Jozef M. Rydlo
50. Druhý vatikánsky koncilOstpolitik a komunizmus – Ján Košiar
51. Vráťme Nitru do našich dejínMarián Tkáč
52. O mieste kresťanstva v európskej civilizácii – Benedetto Croce
53. Vznik Svetového kongresu Slovákov a jeho hlavné aktivity – Jozef M. Rydlo
54. Prvá ústava Slovenskej republiky – Jozef M. Rydlo
55. Slovenskí katolícki študenti a intelektuáli v exile
a ich organizácie (ZSKŠvZ, ÚSKI, ZÚSKI) – Beáta Katrebová Blehová
56. Vladimír Clementis a spoločníci – Jozef A. Mikuš
57. Ľudovít Novák v zápasoch o slovenčinu – Ján Kačala