Scripsi vobis

Projekt Scripsi vobisProjekt Scripsi vobis I. – V. ponúka iný pohľad na dejiny Slovenska a Slovákov a je obohatením slovenskej historografickej literatúry.
Každý zväzok má rovnakú štruktúru, obsahuje samostatnú úvodnú štúdiu od generačne iného autora. Tieto úvody sú v aj tejto jubilejnej publikácii, aby sme čitateľa povzbudili k štúdiu všet kých piatich zväzkoch.
Profesor Milan S. Ďurica od roku 1947 žil, študoval, bádal, vedecky pracoval a pôsobil ako pedagóg a kňaz v zahraničí, prevažne v Taliansku. Na Slovensku bol aktívny po roku 1989, publikoval a prednášal dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a verejnosť ho mohla spoznať aj na mnohých iných prednáškach a stretnutiach.
Projekt Scripsi vobis I. – V. vyšiel vo vydavateľstve Post Scriptum v edícii Libri Historia Slovaciae.

Spripsi vobis 1 separat JMR, Scripsi vobis 2 separat EH,
Scripsi vobis 3 separat PS, Scripsi vobis 4 separat TC,
Scripsi vobis 5 separat JMR