Biskup Larry James Kulick v USA je slovenského pôvodu. Vo svojom erbe má dvojkríž

Biskup KulickMsgr. Larry James Kulick (nar. 1966) práve nastúpil na čelo Greensburgskej diecézy v americkom štáte Pensylvánia. Za kňaza bol vysvätený v roku 1992 a za biskupa vymenovaný 18. decembra 2020. Biskupskú vysviacku prijal 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej. Má slovenský pôvod, čo verejne prejavil aj svojim biskupským erbom. Je prvý rodák tamojšej diecézy, ktorý sa stal miestnym biskupom.
„Dnes prichádzam pred vás a klopem na dvere. Tentoraz nie na bočné dvere fary, ale na dvere vášho srdca. Dajte mi prosím šancu a ja sľubujem, že sa budem snažiť, ale potrebujem Božiu milosť a vašu pomoc,“ povedal biskup Kulick, americký Slovák, počas svojej prvej biskupskej sv. omše na ktorej zazneli aj slovenské piesne.
Jeho starí rodičia boli Slováci pochádzajúci z Novej a Starej Bystrice na Kysuciach. Slovensko je prítomné aj v jeho biskupskom erbe, keďže obsahuje biely dvojkríž na troch modrých kopcoch na červenom pozadí. Jeho biskupské heslo je Christus est Veritas.
Otec Kulick je aktívny v mnohých slovenských kultúrnych organizáciách, napríklad je členom Prvej katolíckej slovenskej jednoty (First Catholic Slovak Union). Vo svojej farnosti George Onda District na Vianoce vždy organizoval tradičnú slovenskú večeru, nazvanú po našom Štedrý večer, ktorá ľuďom prináša slovenskú kultúru najmä prostredníctvom typických jedál.
Otec Larry James rád priblížoval svojim veriacim slovenské zvyky. Stretnutie sa vždy začínalo sv. omšou, na ktorej ľudia spievali a modlili sa aj po slovensky.
Greensburgská diecéza, zriadená v roku 1951, má niečo vyše 140-tisíc katolíkov, pričom celková populácia na jej území predstavuje zhruba 650 000 ľudí.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.