Pamätná tabuľa Antona Hlinku v rodnej obci

Tabula A Hlinka Valaska Bela 2

V nedeľu 27. júna 2021 bola vo Valaskej Belej (okres Prievidza) odhalená pamätná tabuľa Antonovi Hlinkovi SDB. Obec, farnosť a priatelia si aj takto pripomínajú odkaz tejto významnej osobnosti nášho národa a Cirkvi. Narodil sa 31. októbra 1926, v roku 1944 vstúpil k saleziánom, maturoval v Trnave v roku 1948. Po Barbarskej bol spoločne s ďalšími kňazmi bol v PTP v západných Čechách. V apríli 1951 bol členom skupiny Titusa Zemana a Františka Revesa, ktorá sa pokúsila cez Moravu dostať na Západ. Hlinku a ďalších štyroch vtedy polícia nechytila a 1. augusta 1951 sa mu na druhý pokus útek pri Českých Veleniciach do Nemecka podaril. Dostal sa do Turína kde bol 1. júla 1955 vysvätený za kňaza. V Turíne, v Ríme a vo Viedni Ďalej študoval  filozofiu a psychológiu. Jedenásť rokov v Rakúsku, Nemecku i Taliansku prednášal filozofiu a teológiu vo Viedni, v Kolíne nad Rímom a v sicílskej Katánii. Ďalšie štyri roky pôsobil ako študentský kaplán v Miláne. V roku 1971 dostal ponuku prihovárať sa cez mníchovské americké Rádio Slobodná Európa a neskôr aj cez Hlas Ameriky. Jeho hlas sa stal známym po celom Slovensku. Anton Hlinka bol členom Európskeho výboru Svetového kongresu Slovákov.
Po „nežnej revolúcii“ sa vrátil na Slovensko. Svoj návrat chápal ako splnenie morálnej povinnosti voči milovanej zemi i národu. V roku 1993 privítal vznik druhej Slovenskej republiky pamätnou polnočnou Modlitbou za Slovensko na námestí SNP v Bratislave. V roku 1996 mu bolo udelené čestné občianstvo obce Valaská Belá. Anton Hlina je autorom početných filozofických a teologických štúdií, úvah, esejí a knižných diel. Bol laureátom aj slovenských štátnych vyznamenaní: Rádu Andreja Hlinku I. tr. a Rádu Ľudovíta Štúra I. tr., ktoré mu udelil prezident Slovenskej republiky v rokoch 1997 a 1998. Prof. Dr. Anton Hlinka zomrel v Trenčín 26. marca 2011.
Autorom pamätnej tabule donovi Hlinkovi je majster Miroslav Pallo zo Žiliny, ktorý v roku 2020 autorsky zhotovil aj pamätnú tabuľu pátra Š. Labu. Náklady na diela boli hradené z dobrovoľnej zbierky, najmä spolupracovníkov oboch pátrov.
Na nedeľnej bohoslužbe, ktorá sa začala o 16. hodine, sa zúčastnilo do 40 veriacich, z toho asi polovica z farnosti, polovica cezpoľných, z rôznych kútov republiky. Hlavným celebrantom bol don prof. Jozef Kutarňa, SDB, ktorý predniesol aj homíliu. Spolucelebrantmi boli dp. Ján Košiar, miestny farár dp. Róbert Stenchlák, dp. Daniel Lukačovič a napokon dominikánsky P. MUDr. Rajmund Jozef Klepanec OP.
Zúčastneným poslali svoje pozdravy nitriansky biskup Msgr. Viliam Judák ako aj provinciál rehole saleziánov don Peter Timko, ktorí sa na slávnosti kvôli skôr naplánovanému programu nemohli zúčastniť.
Po svätej omši odznel tiež príhovory historika M. Lacka o živote a diele oboch osobností ako aj osobná spomienka diplomata a niekdajšieho veľvyslanec pri Svätej stolici Mariána Servátku na osobnosť Antona Hlinku.

Martin Lacko

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.