Životné jubileum prof. Františka Vnuka

Vo štvrtok 8. apríla 2021 sa dožíva krásnych 95. narodenín historik prof. František Vnuk.

Prof Vnuk web

Narodil sa v Červenom Hrádku (v tom čase Verešvár) pri Zlatých Moravciach 8. apríla 1926.
V roku 1949, v čase teroru nastupujúcej komunistickej totality sa ako vysokoškolák rozhodol emigrovať na (vtedy) slobodný Západ. Útek sa podaril, od konca roka 1949 žil v Austrálii. Na South Australian Institute of Technology v Adelaide absolvoval  štúdium metalurgie. Tu získal aj pedagogický titul zodpovedajúci slovenskej docentúre a až do odchodu na dôchodok v roku 1985 tu prednášal.
V Adelaide sa aj usadil a založil si rodinu. S írskou manželkou Annou vychovali osem detí, z toho jedného kňaza.
V rokoch 1955 – 1960 vyštudoval aj históriu a politické vedy na Štátnej univerzite v Adelaide. Okrem vedného odboru, ktorý ho živil sa venoval aj štúdiu najnovších dejín Slovenska v medzinárodnom kontexte. Za týmto účelom absolvoval rozsiahly archívny výskum v britských a nemeckých archívoch.
Aktívne sa zúčastňoval krajanského života v exile, bol o.i. členom Svetového kongresu Slovákov. Svojím, vyše 70-ročným pôsobením vo svete bol aj neformálnym vyslancom Slovenska, prispieval k vytváraniu pozitívneho obrazu Slovákov vo svete. Nepochybne viac, ako to robili československé či slovenské ambasády vo svete obsadzované rôznymi  diplomatickými figúrkami.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Životné jubileum prof. Františka Vnuka