Pamätná tabuľa biskupa Pavla Hnilicu v rodnom Uňatíne

Tabula Unatin 2Biskup Pavol Hnilica má od nedele 25. septembra  pamätnú tabuľu aj v rodnej obci Uňatín, kde sa narodil sa 30. marca 1921. V júli 1941 vstúpil k jezuitom v Ružomberku. Barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950 zažil v kláštore v Trnave. Ako mladý klerik bol tajne v Rožňave vysvätený za kňaza i za biskupa. Za biskupa tajne vysvätil, predtým než ušiel na Západ, Jána Chryzostoma Korca. Keď prišiel biskup Hnilica do Ríma,  podal  o situácii v komunistickom svete pápežovi Piovi XII. obšírnu správu, ktorá knižne na Západe vyšla v roku 1954 v deviatich jazykoch. (Náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami, Dobrá kniha, Trnava 2006).
Kázal po celom vtedy tzv. „slobodnom svete“, navštevoval biskupov a diecézy v Taliansku, v Nemecku, Švajčiarsku, i inde, bol aj na eucharistickom kongrese v Nikarague, prednášal a kázal o prenasledovanej Cirkvi, rozličnými spôsobmi pomáhal Cirkvi na Slovensku, mal kontakty s americkými Slovákmi, zblížil sa s mnohými kardinálmi a biskupmi vo svete. Ako biskup sa zúčastnil zasadaní II. vatikánskeho koncilu kde predniesol dôležitý diskusný príspevok o ateizme. Spriatelil sa aj s kardinálom Montinim v Miláne, ktorý sa stal pápežom Pavlom VI., a ten v roku 1964 úradne zverejnil, že Pavol Hnilica je biskup. Do vlasti sa biskup Hnilica mohol vrátiť až po novembri 1989. Zomrel v nedeľu 8. októbra 2006 v Nových Hradoch v Čechách, v kláštore Rodiny Panny Márie. Pochovaný je v krypte Katedrály svätého Jána Krstiteľa v Trnave. Hlavným celebrantom a kazateľom pri príležitosti požehnania pamätnej tabule v Uňatíne bol prešovský emeritný arcibiskup Ján Babjak SJ a tabuľu posvätil miestny pán farár dp. Vladimír Slovák, dlhoročný riaditeľ Rádia Lumen.
Dátum 2. január ako deň biskupskej vysviacky Pavla Hnilicu je významný medzník v živote Cirkvi i slovenského národa. Poznačme si ho prosím do našich kalendárov.

Ján Košiar

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pamätná tabuľa biskupa Pavla Hnilicu v rodnom Uňatíne