Vzácne životné jubileum prof. Milana S. Ďuricu

Jul29315

Prof. Milan Stanislav Ďurica SDB, kňaz, historik, univerzitný profesor, oslavuje 95 rokov života (13. augusta). Počas môjho štúdia na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslosloveckej fakulte v Bratislave[1] som sa o našom vzácnom jubilantovi prof. Milanovi S. Ďuricovi prvýkrát dozvedel od svojho spolužiaka Ladislava Franca niekedy v roku 1962. Cez prázdniny sme navštívili jeho rodičov v Krivanoch. Po milom prijatí a vzájomnom predstavení sme sa dopočuli, že títo nábožní rodičia ako Boží dar prijali a vychovali jedenásť detí – šesť chlapcov a päť dievčat.
Azda v duchu inšpirácie Božieho slova si prvorodený Milan Stanislav vyvolil duchovné povolanie, istotne odprevádzaný skrytými modlitbami rodičov.[2]  Mnohé rodiny v minulosti mali túžobné želanie, aby si z ich detí milosrdný a láskavý Boh vyvolil aspoň jedno – buď chlapca, ktorý by sa vydal na kňazskú dráhu, alebo dievča, ktoré by vstúpilo do kláštora – , aby sa oddali zasvätenému životu. Tak to bolo aj v rodine nášho jubilanta Milana, kde prežívaná viera v Boha bola najväčšie bohatstvo a slúžiť mu v zasvätenom živote pokladali za mimoriadne veľkú milosť. Toto ich pium desiderium bolo vypočuté. V roku 1943 Milan Stanislav ako 18-ročný vstúpil do rehole saleziánov v Hronskom Beňadiku. Po maturite v roku 1947 ho predstavení ako mimoriadne nadaného študenta vyslali na štúdiá do Turína.
Po známej barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 však už boli na Slovensku rehole zakázané a rehoľníci sústreďovaní do táborov a po fingovaných súdoch, krutých vyšetrovaniach a mučeniach boli mnohí odsúdení do dlhoročného ťažkého väzenia.[3] Po skončení štúdia na Pápežskej saleziánskej univerzite sa teda už Milan Stanislav nemohol vrátiť na Slovensko. V Turíne bol 1. júla 1956 vysvätený za kňaza.[4]
Aké radostné bolo moje prekvapenie, keď som ako odpoveď na pozvanie na moju primičnú svätú omšu v roku 1966 (hoci som vedel, že na tú slávnosť nebude môcť prísť) dostal od neho vreckové liturgické Directorium (v taliančine) a oxeroxovanú jednu z jeho štúdií (v slovenčine). Prvý raz som sa s ním osobne stretol v roku 1969 v Monteortone, blízko termálnych kúpeľov Abano Terme, kde bol profesorom morálnej teológie na tamojšej Bohosloveckej fakulte Pápežskej saleziánskej univerzity. Prednášal bohoslovcom pripravujúcim sa na kňazstvo a popritom ešte vykonával mnohé akademické úlohy. Po milom prijatí a veľkorysom pohostení sme uňho strávili niekoľko hodín s mojimi spolubratmi Jarkom Pechom, na ktorého škode octavii sme cestovali do Ríma, a s Jankom Klimom. Pozorne sme počúvali, akú úžasnú prácu tu odvádzajú naši rodáci zo Slovenska! V zahraničí, tam kam išli študovať, no domov sa už nemohli vrátiť, lebo doma na nich čakalo kruté a nespravodlivé vyšetrovanie a väzenie. Bola aj ďalšia skupina exulantov, ktorým sa podarilo ujsť z domova, aby unikli koncentračným táborom a žalárom. Zostali za hranicami, lebo na Slovensku ich označili za nepriateľov nového komunistického režimu…  Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vzácne životné jubileum prof. Milana S. Ďuricu