Roztratených zhromažďovať

Vyšli pamäti arcibiskupa Dominika Hrušovského

Vyše 500 stranová kniha je výsledkom rozhovorov prof. Františka Vnuka s arcibiskupom a emeritným apoštolským nunciom po jeho návrate z Minska do Ríma.Obalka DH zelena
Arcibiskup Dominik Hrušovský (1926 – 2016), člen Slovenského ústavu, patrí medzi významné osobnosti moderného slovenského katolicizmu. Na jeho jedinečnom živote sa odrážajú osudy slovenského národa i celého Slovenska v druhej polovici 20. storočia a na prahu tretieho milénia.
V tejto knihe spomienok môžeme sledovať jeho životný príbeh, ktorý sa začal odvíjať na južnom Slovensku v nebohatej roľníckej rodine. V novembri 1938 bolo Slovensko rozhodnutím veľmocí vo Viedni prinútené odstúpiť Maďarsku značnú časť svojho územia vrátane Veľkej Mane, kde sa narodil. Po skončení druhej svetovej vojny, v atmosfére rodiacej sa ľudovej demokracie, vstúpil do seminára v Bratislave a ako vynikajúceho bohoslovca ho biskup Pavol Jantausch poslal na ďalšie štúdiá do Ríma. Po kňazskej vysviacke 23. decembra 1950 sa však do vlasti nemohol vrátiť. Pôsobil v pastorácii v severnom Taliansku, ako profesor filozofie v  seminári vo Viterbe, misionár v Paríži a napokon zakotvil v Ríme, kde už v tom čase stál Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Z redaktora časopisu Hlasy z Ríma a spolupracovníka Vatikánskeho rozhlasu sa stal druhým rektorom tejto našej katolíckej inštitúciu v zahraničí. Bol zodpovedným za pastoračnú starostlivosť o Slovákov v zahraničí, a  v roku 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa; vysvätený bol 6. januára 1983. Po novembri 1989 sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy a svoj mimoriadne plodný apoštolát zavŕšil v rokoch 1996 až 2001 ako pápežský nuncius v Minsku.
Kniha jeho spomienok je nielen svedectvom jeho života, ale aj výpoveď o dobe, v ktorej žil – o rozličných vážnych i všedných udalostiach v priebehu 20. storočia i v prvej dekáde toho súčasného.
Ako bonus publikácia obsahuje lexikón s krátkymi životopismi ľudí, ktorých arcibiskup spomína i obrazovú prílohu s fotografiami jeho mnohých súčasníkov.
Kniha spomienok arcibiskupa Dominika Hrušovského by nemala chýbať v nijakej slovenskej knižnici.
Kniha vyšla v sérii Libri Historiae Slovaciae vo vydavateľstve PostScriptum.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Roztratených zhromažďovať