Ocenenie biskupa Viliama Judáka

Cenu Ústavu dejín kresťanstva za Najvýznamnejšie dielo historickej literatúry v roku 2016 dostal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák za knihu  Boží priatelia, Slovenské martyrológium. Publikácia bola vydaná Spolkom svätého Vojtecha. Nitriansky biskup, univerzitný profesor a cirkevný historik Mons. Viliam Judák v tomto diele spracoval životopisy vyše päť desiatok osobností, ktoré žili od 9. storočia na našom území.

Cena udk biskup Viliam

Ocenenie ÚDK biskup Viliam Judák prevzal vo svojej rezidencii na Nitrianskom hrade v prítomnosti apoštolského nuncia v Slovenskej republike J. E. arcibiskupa J. E. Giacoma Guida Ottonella.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.