Prof. Emília Hrabovec na konferencii historikov vo Vatikáne

V dňoch 12. – 13. júna 2018 sa vo Vatikáne stretla Medzinárodná komisia pre štúdium dejín kresťanstva (Commission Internationale d’Histoire et d’Études du Christianisme) pod vedením prof. Andersa Jarlerta z Lundskej University vo Švédsku. Pri tejto prlížitosti sa stretli na svojom zasadaní aj členovia Pápežského výboru pre historické vedy na čele s prof. P. Bernardom Ardurom OPraem.

Milka e papa Francescojpg

Skupinu z viacerých kontinentov prijal aj pápež František v stredu 13. júna pred generálnou audienciou. Jeho spontánne slová tlmočila prítomným práve naša členka, prof. Emília Hrabovec, ktorá ako členka Pápežského výboru pre historické vedy moderovala aj jeden z blokov konferencie. Prof. Hrabovec na konferencii vystúpila aj s vlastným príspevkom na tému Mníchovská kríza 1938 a pápež Pius XI.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.