S úctou k dejinám – 80. výročie slovenskej štátnosti

„S úctou k dejinám“ – bol názov spomienkovej akadémie k 80. výročiu slovenskej štátnosti, ktorú zorganizovalo občianske združenia Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939 – 1945 v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Hlinku dňa 14. marca 2019 v Ružomberku.

Pôvodne sa akadémia mala konať v kinosále spoločenského domu Kultúry, no po nátlaku istých vplyvných kruhov mesto Ružomberok tento prenájom zrušilo a akadémia musela byť presunutá do priestorov súkromného hotela.

S uctou k dejinam 2019

S odbornými referátmi vystúpili dvaja profesionálni historici, Ivan Mrva a Martin Lacko a jeden kňaz, Ján Košiar. Všetky tri príspevky sa stretli s veľmi kladným ohlasom publika – prítomných bolo približne 240 ľudí z celého Slovenska, ba aj niekoľko zahraničných Slovákov. Dôstojnosť akcie – okrem solídnych priestorov a disciplinovaného publika – ešte umocnili básne prednesené Dr. Pavlom Babalom z Černovej, ako aj slovenské piesne v podaní známeho sólistu opery Slovenského národného divadla Ivana Ožváta.

Ostáva len dúfať, že v podobných národno-kultúrnych podujatia sa v roku 80. výročia slovenskej štátnosti bude pokračovať aj v ďalších mestách.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na S úctou k dejinám – 80. výročie slovenskej štátnosti