Celonárodná púť na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2023 v Nitre

V roku 2023 si ktorom si pripomíname 1160. výročie príchodu našich vierozvestov a 1155. výročie uznania jazyka našich predkov za liturgický jazyk a tiež aj 60. výročie založenia Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom v Nitre bol Msgr. Larry James Kulick, biskup z Greensburgu v americkej Pensylvánii. Viac o ňom máme TU. Homíliu, ktorú uverejnil aj Kanadský Slovák, prinášame v plnom znení.

Pochválený buď Ježiš Kristus – Naveky, amen!
Biskup Kulick NRDrahý spolubrat biskup Viliam, biskup Peter, moji drahí bratia biskupi, kňazi, diakoni, seminaristi, zasvätení rehoľníci a rehoľníčky – moji drahí bratia a sestry v Kristovi – tí, ktorí sú tu prítomní a ktorí sledujú túto omšu na rôznych multimediálnych platformách. Chcel by som začať vyjadrením mojej hlbokej vďaky za pozvanie byť dnes s vami a zúčastniť sa na tejto veľkej oslave svätých Cyrila a Metoda – tu v tomto krásnom historickom sídle Nitrianskej diecézy! Toto je veľmi pokorný moment v mojom živote a hlboká česť byť dnes s vami, keď spoločne vydávame svedectvo o odkaze svätých Cyrila a Metoda a tým oslavujeme naše slovenské dedičstvo. Sme tu, aby sme si pamätali, oslavovali a verili!
Narodil som sa a vyrastal som ako Američan slovenského pôvodu v juhozápadnom regióne štátu Pensylvánia v Spojených Štátoch Amerických. Ako malý chlapec som bol veľmi ovplyvnený mnohými slovenskými prisťahovalcami z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorí našli útočisko, prácu a nový domov v kraji, kde som vyrastal. Naši statoční a múdri predkovia sa starali o svoje rodiny, zakladali spoločenstvá, stavali kostoly, organizovali slovenské bratské spolky a tým zabezpečovali nádejnú budúcnosť pre svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá. Mali veľmi ťažký život, vrátane nebezpečných pracovných podmienok v uhoľných baniach a oceliarňach. Aj cez každodenné útrapy si zachovali svoju kultúru, dedičstvo a hlavne vieru. Bola to tá istá viera, ktorú ako prví odovzdali nášmu ľudu a národu svätí Cyril a Metod. Dnes pri tejto slávnosti si spolu s vami pripomínam korene našej viery, ktoré nám dal Boh prostredníctvom pôsobenia  apoštolov slovanských národov – svätých Cyrila a Metoda v tejto krajine aj mimo nej. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Celonárodná púť na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2023 v Nitre