18. apríl – výročie popravy prezidenta Dr. Jozefa Tisu

Ak nepoznáme svoje dejiny, za­nedbávame jeden z našich podstatných rozpoznávacích znakov svojej ľudskosti. Kto to vedome robí, pohŕda alebo falšuje dejiny svojho národa, ten nielenže znevažuje svoj národ, ale ponižuje tak seba samého vo svojej dôstojnosti ako človeka, ktorý od Boha Stvoriteľa dostal rozum a slobodnú vôľu.
18. apríl patrí k čiernym dňom našich novodobých dejín. Prešlo už 73 rokov od popravy prvého slovenského prezidenta. Mnohí poznáte vyčerpávajúce dielo Jozef Tiso Životopisný profil z pera Prof. Milana Ďuricu. Nedávno vyšla stručnejšia, veľmi prehľadná práca o živote prvého prezidenta Slovenskej republiky z pera Prof. Františka Vnuka Dr. Jozef Tiso prvý prezident Slovenskej republiky, ktorú napísal pôvodne po anglicky a teraz je k dispozícii aj jej slovenské vydanie v rámci našej edície Linea recta brevissima (č. 46).
Výsledok druhej svetovej vojny spôsobil nielen vojenskú po­rážku Slovenskej republiky, ale aj zánik slovenskej štátnosti, čo malo za následok, že víťazi vyliali všetok svoj blen aj na hlavu predstaviteľa tejto štátnosti, prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisu. To nám však nesmie brániť, aby sme o tom vedeli niečo viac, než nám ponúkajú naši ideoví protivníci, ktorí si slovenskú samostatnosť nikdy neželali a neželajú. Antické vae victis beda porazeným sa naplnilo do všetkých dôsledkov.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.