Celonárodná púť na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2023 v Nitre

V roku 2023 si ktorom si pripomíname 1160. výročie príchodu našich vierozvestov a 1155. výročie uznania jazyka našich predkov za liturgický jazyk a tiež aj 60. výročie založenia Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom v Nitre bol Msgr. Larry James Kulick, biskup z Greensburgu v americkej Pensylvánii. Viac o ňom máme TU. Homíliu, ktorú uverejnil aj Kanadský Slovák, prinášame v plnom znení.

Pochválený buď Ježiš Kristus – Naveky, amen!
Biskup Kulick NRDrahý spolubrat biskup Viliam, biskup Peter, moji drahí bratia biskupi, kňazi, diakoni, seminaristi, zasvätení rehoľníci a rehoľníčky – moji drahí bratia a sestry v Kristovi – tí, ktorí sú tu prítomní a ktorí sledujú túto omšu na rôznych multimediálnych platformách. Chcel by som začať vyjadrením mojej hlbokej vďaky za pozvanie byť dnes s vami a zúčastniť sa na tejto veľkej oslave svätých Cyrila a Metoda – tu v tomto krásnom historickom sídle Nitrianskej diecézy! Toto je veľmi pokorný moment v mojom živote a hlboká česť byť dnes s vami, keď spoločne vydávame svedectvo o odkaze svätých Cyrila a Metoda a tým oslavujeme naše slovenské dedičstvo. Sme tu, aby sme si pamätali, oslavovali a verili!
Narodil som sa a vyrastal som ako Američan slovenského pôvodu v juhozápadnom regióne štátu Pensylvánia v Spojených Štátoch Amerických. Ako malý chlapec som bol veľmi ovplyvnený mnohými slovenskými prisťahovalcami z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorí našli útočisko, prácu a nový domov v kraji, kde som vyrastal. Naši statoční a múdri predkovia sa starali o svoje rodiny, zakladali spoločenstvá, stavali kostoly, organizovali slovenské bratské spolky a tým zabezpečovali nádejnú budúcnosť pre svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá. Mali veľmi ťažký život, vrátane nebezpečných pracovných podmienok v uhoľných baniach a oceliarňach. Aj cez každodenné útrapy si zachovali svoju kultúru, dedičstvo a hlavne vieru. Bola to tá istá viera, ktorú ako prví odovzdali nášmu ľudu a národu svätí Cyril a Metod. Dnes pri tejto slávnosti si spolu s vami pripomínam korene našej viery, ktoré nám dal Boh prostredníctvom pôsobenia  apoštolov slovanských národov – svätých Cyrila a Metoda v tejto krajine aj mimo nej.

Nikdy by som si nevedel predstaviť, že dnes tu budem stáť s vami – zjednotený vo viere a láske a sláviť svätú omšu – zdieľať spoločné dedičstvo a tradíciu, ktorú sme zdedili buď tu, alebo cez nadčasovú vieru od našich slovenských predkov. Pre mňa osobne, ako hrdého Američana slovenského pôvodu je to deň, na ktorý nikdy nezabudnem a budem si ho vážiť do konca života.
V mojej biskupskej rezidencii, pri vchode do kaplnky je na stene krásna vitráž, ktorá pochádza z jednej zo slovenských farností v mojej diecéze. Toto krásne dielo zobrazuje bratov Cyrila a Metoda, ktorí prinášajú evanjelium na Slovensko a hlásajú slovo. Nad svätými sú slová v slovenčine: „Na Počiatku Bolo Slovo“.
Dôležité je to pre mňa tým, že si môžem každý deň pripomínať svoje slovenské korene. Je to tiež dôležitý mandát, ktorý ako pokrstení kresťania spoločne zdieľame, aby sme ohlasovali evanjelium všetkým krajinám a všetkým národom slovom aj príkladom – v časoch dobrých aj zlých.
Ako Slováci nesmieme nikdy zabudnúť na svoje dedičstvo a jeho odkaz, na samotné korene toho, čím sme – či už v srdci Európy, alebo súčasťou veľkého bratstva Slovákov v diaspóre – v Severnej Amerike alebo mimo nej. Všetci sme súčasťou rodiny Slovákov, „slovenského národa“ s hrdou minulosťou a jasnou budúcnosťou. Jediná vec, ktorá to poškvrní je, ak zabudneme, kto sme, odkiaľ sme prišli a že „žijeme, hýbeme sa a sme“ len vďaka Božej milosti.
Vyrastal som v slovenskej farnosti, kde boli farníkmi slovenskí prisťahovalci ako aj potomkovia Slovákov. Vždy sme mali v srdci túto krajinu, ktorú mnohí z nás nikdy nezažili ani nepoznali na vlastnej koži, ale ktorú sme si vážili a mali veľmi radi. Túto krajinu sme často navštevovali v hĺbke našej mysle, keď sme znova a znova počúvali opisy dedinského života, krásnej agrárnej scenérie a blízkych rodinných vzťahov. Dedičstvo tejto zeme sme oslavovali počas sviatkov náboženskými zvykmi, slovenským jedlom, piesňami a tancom.
Naši slovenskí predkovia boli hrdí na to, že sú deťmi Tatier. Boli to ľudia so silnou pracovnou etikou, ktorí boli súčasťou budovania amerického sna s rodinným systémom zjednoteným v láske a silným charakterom. Boli to ľudia, ktorí boli v americkej kultúre známi ako ľudia hlbokej viery. Keď niekto v Amerike počul výraz „Slovák“, bol to synonymum pre tvrdú prácu, vytrvalosť, rodinu a vieru!
Nech nám dnešná slávnosť pripomenie nielen to, čo oslavujeme, ale nech nás všetkých motivuje oslavovať to najlepšie, čo v nás je – našu vieru, našu rodinu, náš odkaz tvrdej práce, vytrvalosti a vnútornej sily.
Môžem vám povedať, že dnes tu pred vami stojím ako hrdý Američan slovenského pôvodu – ako kňaz, biskup a čo je dôležitejšie ako váš brat vďaka môjmu slovenskému dedičstvu zachovanému v Amerike. To bolo neoddeliteľné od mojej formácie viery, môjho uvažovania o životnom povolaní a mojich základných morálnych princípov, ktoré ma veľmi ovplyvnili.
Nebolo to len moje slovenské dedičstvo a rodina, ktoré ma živili a podporovali. Mal som veľkú túžbu byť zjednotený s ľuďmi a kultúrou, ktoré boli tak ďaleko. To mňa a mnohých z nás slovenského pôvodu na inom kontinente motivovalo, aby sme si v modlitbe pamätali na tých, tak ďaleko od nás, ktorí nemali rovnakú slobodu, akú sme mali my v Amerike.
V čase, keď som vyrastal, sme si veľmi uvedomovali, že Slovensko je pod útlakom komunistického režimu. Vedeli sme, že Cirkev je prenasledovaná a slovenský ľud nemôže slobodne vyznávať svoju vieru. V Amerike sme pevne verili, že raz v budúcnosti sa to zmení k lepšiemu.
Na konci každej nedeľnej omše sme sa vždy modlili Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu za Slovákov žijúcich na Slovensku. Potom sme všetci v kostole spievali po slovensky „Hej Slováci“ na znak našej jednoty so všetkými na Slovensku a za slovenskú samostatnosť a slobodu. Omšu sme potom zakončili hymnou: „Teba Bože Chválime“ ako poďakovanie za mnohé Božie požehnania, ktoré sme mali v Amerike.
Nikdy by som si nevedel predstaviť, že raz budem pozvaný slúžiť svätú omšu pre vás a s vami v tento významný štátny sviatok.
Vždy som však v duchu veril, že raz bude Slovensko slobodným a nezávislým národom, pretože sme všetci verili, že Boh odpovie na naše modlitby.
Dnes máte slobodu. Ste nezávislý národ. Buďte však veľmi opatrní – pozor! Prosím vás, nikdy nepodceňujte a neznevažujte toto požehnanie. Dnes stojím pred vami a môžem vlastnou skúsenosťou a pastoračnou službou svedčiť, že sloboda je krehká. Nikdy by sa nemala považovať za samozrejmosť. Dnes vám tiež môžem dosvedčiť, že sloboda a rozhodnutia, ktoré sme schopní urobiť bez násilia, strachu alebo nátlaku, nám umožnia stať sa tým, k čomu nás Pán Boh povoláva.
Svoju slobodu využívajte správne a na správny účel. V neustále sa zväčšujúcom sekulárnom svete môže zabiť kultúru, narušiť spoločnosť, rozbiť rodinu a zničiť vieru v Boha, iných ľudí a dokonca aj seba samého.
Využite svoju slobodu múdro a opatrne. Vážte si vaše slovenské dedičstvo, kultúru a hodnoty. Žite svoju kresťanskú vieru naplno a s radosťou, lebo je to vaše dedičstvo.
Nepozerajte sa na iných a aké sú najnovšie životné trendy. Verte mi, sekularizmus, materializmus a sebeckosť môžu zničiť národ, jeho ľudí, jeho kultúru a kresťanskú vieru. Bolo by to oveľa horšie, ako za komunizmu.
Viem to z vlastnej skúsenosti. Zažívam to vo svojom každodennom živote a v mojej biskupskej pastoračnej službe v Spojených štátoch.
Dovoľte, aby požehnanie svätých Cyrila a Metoda pokračovalo vo vašej viere, vo vašich rodinách a vo vašej kultúre aj v podmienkach dnešnej doby. Odvážne a nekompromisne hlásajte pravdy evanjelia.
Náš Svätý Otec pápež František nám všetkým pripomína, že musíme napodobňovať týchto svätých bratov a byť misionárskymi učeníkmi v našom dnešnom svete.
Každý z nás si musíme vážiť a pokračovať v diele a odkaze svätých Cyrila a Metoda tým, že budeme žiť a ohlasovať evanjelium slovom i skutkom.
Tak ako naši predkovia v minulosti, vykročme spoločne do budúcnosti bez strachu a s dôverou v Božiu milosť, aby sme si pamätali, oslavovali a verili.

Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás!

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.